Ποιότητα - Δείκτης Υγείας

Ποιότητα

iso9001

esyd

 

'Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

416190 esyd

 

 


Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ.967-2

 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του Κλινικού Εργαστηρίου

«ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

 

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή

Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

Βιοχημικές Δοκιμές

1. Ορός αίματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορός αίματος (συνέχεια)

Προσδιορισμός 17 παραμέτρων

Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής HITACHI 902, Roche*

1. Γλυκόζη

Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GOD- PAP

2. Ουρία

Κινητική Ενζυματική μέθοδος / UV

3. Ουρικό Οξύ

Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος uricase-peroxidase

4. Ασπαρτική - αμινοτρανσφεράση (AST)

Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P

5. Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT)

Φωτομετρική μέθοδος UV -μέθοδος IFCC** χωρίς P-S-P

6. γ-γλουταμινική τρανσπεπτιδάση (γ-GT)

Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNALiquidstandSZASZ

7. Τριγλυκερίδια

Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GPO – PAP

8. Κρεατινίνη

Κινητική Χρωματομετρική μέθοδος - JAFFEMETHOD

9. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)

Χρωματομετρική βελτιστοποιημένη μέθοδος (IFCC**)

10. Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH)

Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***)

11. Σίδηρος

Χρωματομετρική μέθοδος FERROZINE

12. Φώσφορος

Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου Φωσφομολυβδαινικό / UV

13. Χοληστερόλη

Ενζυματική μέθοδος CHOD – PAP

14. Κρεατινική Κινάση (CPK)

Φωτομετρική UV βελτιστοποιημένη μέθοδος (DGKC***)

15. Ολικά λευκώματα

Χρωματομετρική μέθοδος BIURET

16. Ολική Χολερυθρίνη

Φωτομετρική μέθοδος UVLiquidDPD

17. Αλβουμίνη

Φωτομετρική μέθοδος BROMOCRESOL GREEN

Αιματολογικές Δοκιμές

1. Ολικό αίμα (EDTA)

 

Προσδιορισμός 8 παραμέτρων

Αυτόματος αιματολογικός αναλυτή CELLTAC ES MEK 7300K, NIHON KOHDEN*

1. Αιμοσφαιρίνη (Hb)

Φασματοφωτομετρική

2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)

Ογκομετρική καταμέτρηση

(μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής)

3. Αιμοπετάλια (PLT)

Ογκομετρική καταμέτρηση

(μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής)

4. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)

Ογκομετρική καταμέτρηση

(μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής)

5. Αιματοκρίτης (HT)

Μέθοδος Υπολογιστική

6. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)

Μέθοδος Υπολογιστική

7. Μέση περιεκτικότητα Hb (MCH)

Μέθοδος Υπολογιστική

8. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC)

Μέθοδος Υπολογιστική

Ανοσολογικές Δοκιμές

1. Ορός αίματος

 

 

 

 

 

 

 

Προσδιορισμός 7 παραμέτρων

Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής ELECSYS 2010, ROCHE*

1. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)

Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA)

2. Φερριτίνη

3. ΟλικήΤριϊωδοθυρονίνη (T3)

4. Ολική Θυροξίνη (Τ4)

5. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH)

6. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3)

7. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4)


*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/
kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC: Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie


Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Μηθύμνης 39, 11252, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Λύρα.

 

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.02.2015.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.967-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 03.02.2019.

 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

Ι. Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων   

 

depΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


Μικροβιολογικό
Αιματολογικό
Βιοχημικό
Ορμονολογικό
Ανοσοβιολογικό
Αλλεργιολογικό
Ανίχνευση τοξικών ουσιών
Καρκινικοί δείκτες
Προγεννητικός έλεγχος
Holter καρδιακού ρυθμού
Test κοπώσεως
Holter αρτηριακής πιέσεως
Έγχρωμα Triplex καρδιάς
Ηλεκροκαρδιογράφημα
Αγγειολογικά Triplex
Υπέρηχοι οργάνων, σώματος
Ακτινολογικό
Ψηφιακή μαστογραφία
Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Κατ' οίκον αιμοληψία


.

check up frontΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ότι η διαπίστωση οποιουδήποτε προβλήματος υγείας στα πρώιμα στάδιά του, καθιστά πολύ πιθανότερη την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Ο τομέας της προληπτικής ιατρικής κερδίζει συνεχώς έδαφος επειδή όχι μόνο αποτελεί ασπίδα για την υγεία μας, αλλά και γιατί γίνεται σε σύντομο χρόνο και ανώδυνα.
Στον τομέα αυτό ο Δείκτης Υγείας σας βοηθά έχοντας καταρτίσει τη δική του πρόταση για ένα πλήρη προληπτικό έλεγχο.

"

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.